+420 731 571 778
kamennestavby@volny.cz

Renovace vodního náhonu

Přepad náhonu před realizací

Přepad náhonu po realizaci

Stav u náhonu před realizací

Stav u náhonu po realizaci

Stav u vypouštěcího stavidla před realizací

Stav u vypouštěcího stavidla po realizaci

stěna náhonu před realizací

stěna náhonu po realizaci

Vyspravení stěn a dna vyústění koryta od turbín a přepadu česlovny

Vyspravení stěn a dna vyústění koryta od turbín a přepadu česlovny

Vyspravení stěn a dna vyústění koryta od turbín a přepadu česlovny

Vyspravení stěn a dna vyústění koryta od turbín a přepadu česlovny

Testimony

Reference